Med en bakgrund som mångsidig grafisk kreatör och med ett yrkesmässigt förflutet

inom bland annat tryckeri- och

eventbranschen så utför jag idag uppdrag

inom grafisk design för tryck och webb.

Genom mina tidigare kontakter bland välrenomerade tryckerier så har jag för-

månen att kunna utgöra den enda kontakt

mina uppdragsgivare behöver.

Jag ombesörjer därmed hela kedjan i de fall

det önskas; ända från idéstadiet tills dess att

du som uppdragsgivare kan hålla din färdiga produkt i handen.

De uppdrag jag åtar mig kan vara av både mindre och större karaktär, allt från exempelvis logotyper och visitkort till kompletta grafiska profiler för företag.

Utöver grafisk design av diverse trycksaker

så erbjuder jag även mina tjänster som hantverksmässig illustratör i traditionella tekniker.

IDÉER MED

GROKRAFT

VÄSSAD

FÖR NÄSTA

UPPDRAG

Att tänka utanför ramarna och att

åstadkomma det oväntade.

Att jobba för att förena det fullt funktionella med det nytänkande och smått oväntade, vad det gäller visuella lösningar, är för mig många gånger en strävan i mitt arbete.

 

Ta kontakt för att plantera en tanke du redan bär på, eller för att få nya idéer sådda!

(C) 2012-2016

MIKAEL TOLLANDER