Nya rollups till nästa mässa, ett kundbrev för utskick eller en ny

grafisk profil.

Med ingredienser som färg, form, foto och text tillreds det du önskar och behöver inom marknads-föringsmaterial.

Levande bildstöd i flera tekniker.

Böcker, tidskrifter och inte minst läromedel fordrar ofta levandegörande illustrationer som komplement till text.

Många gånger behövs något mer än vad kameralinsen kan fånga.

IDÉER MED

GROKRAFT

Att tänka utanför ramarna och att åstadkomma det oväntade.

Att jobba för att förena det fullt funktionella med det nytänkande och smått oväntade, vad det gäller visuella lösningar, är för mig många gånger en strävan i mitt arbete.

Ta kontakt för att plantera en

tanke du redan bär på, eller för

att få nya idéer sådda!

(C) 2012-2016

MIKAEL TOLLANDER