Konstmåleri och levande bildstöd i flera tekniker.

Vägghängd konst i olika format för den rumsliga utsmyckningen och det kontemplativt sinnliga.

Böcker, tidskrifter och inte minst läromedel fordrar ofta levandegörande illustrationer som komplement till text.

Många gånger behövs något mer än vad kameralinsen kan fånga.

Småskaliga formuppdrag för tryck och webb

Med ingredienser som färg, form, foto och text tillreds det du önskar och behöver inom grundläggande marknadsföringsmaterial.

(C) 2012-2019

MIKAEL TOLLANDER